• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh, quyết tâm phấn đấu chỉ số DTI năm 2023 thuộc nhóm 20 của cả nước.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang Võ Minh Trung, trên cơ sở báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số DTI tỉnh Kiên Giang đạt 0,5796 điểm, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, giảm 8 bậc so năm 2021. Tuy nhiên so điểm số được đánh giá năm 2021, điểm số năm 2022 tăng 30%.

Qua báo cáo, phân tích các chỉ số, năm 2022 các chỉ số về thể chế số, nhân lực số, hoạt động của chính quyền số, kinh tế số còn thấp; trong khi đó các chỉ số về hạ tầng số, an toàn thông tin mạng khá tốt. Cụ thể, chỉ số về an toàn thông tin mạng hạng 16, hạ tầng số hạng 16, nhận thức số hạng 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

081441KGO_20231102_Nangchisochuyendoiso

Đoàn viên, thanh niên huyện An Minh (Kiên Giang) tuyên truyền ý nghĩa chuyển đổi số

gắn hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID). 

Năm 2022, chỉ số DTI của tỉnh Kiên Giang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số trung bình. Để khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao thứ hạng về chỉ số DTI, tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số DTI của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tỉnh Kiên Giang chủ trương ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang xây dựng đề án phát triển nhân lực số trong các cơ quan nhà nước, tham mưu chính sách hỗ trợ, phụ cấp đối với cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh.

Về hoạt động chính quyền số, kinh tế số, tỉnh Kiên Giang triển khai xây dựng cổng dữ liệu mở của tỉnh để chia sẻ, cung cấp dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp theo quy định; nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, triển khai kết nối, sử dụng dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), quốc gia (NDXP).

 

Tỉnh Kiên Giang xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp công nghệ số (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin), doanh nghiệp nền tảng số đầu tư tại tỉnh; thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp nền tảng số, công nghệ số.

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã và các doanh nghiệp liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện; xác định việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần nâng cao chỉ số DTI của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Kiên Giang giao. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ số chính, chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 866

Tin liên quan