• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh đoàn; tham mưu về công tác xây dựng Đoàn trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hoá, văn nghệ, biên soạn lịch sử Đoàn tỉnh Kiên Giang.

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất về công tác tuyên giáo, lịch sử Đoàn; theo dõi tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; vận dụng, cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước, Đoàn cấp trên có liên quan đến công tác tuyên giáo; sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo trong hệ thống. Nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Đoàn cấp trên; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ Đoàn các cấp; tham mưu nội dung Bản tin, Website, Tạp chí Tuổi trẻ; Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn lịch sử Đoàn của tỉnh. Thẩm định các văn bản có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Phối hợp quản lý Website, Tạp chí Tuổi trẻ, đổi mới phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn giao.

Điện thoại 02973.876.902
Email bantuyengiao@tinhdoankiengiang.org.vn

 

-- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢI

 

- Năm sinh: 1991

 

- Chức vụ: UVBTV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0948771911

 

- Email: bantuyengiaotdkg@gmail.com

 

-- Họ và tên: LÂM TUẤN KIỆT

 

- Năm sinh: 1992

 

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

- Di động: 0944.944644

 

- Email: lamtuankiet55@gmail.com

 

- Họ và tên: TIỀN THANH SƠN

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

 

- Di động: 0939.138.008

 

- Email: thanhsonbtgtdkg@gmail.com

 

 

Số lần đọc: 40825