• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện tốt chính sách đối với người có công là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở Kiên Giang, các cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội luôn đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang,

cùng đoàn cán bộ của tỉnh, huyện đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tây, thương binh 4/4, ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Kiên Giang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Kiên Giang đã phát huy truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng quê hương, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Kiên Giang từng là căn cứ của Xứ ủy Nam bộ, Khu Tây Nam bộ, Quân khu 9 và nhiều đơn vị khác. Nơi đây còn là bến đỗ, là tuyến đường hành lang 1C để vận chuyển quân và vũ khí của Trung ương chi viện cho Khu 9; đồng thời cũng là một trong những điểm quan trọng cung cấp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.

Để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, hàng chục ngàn người con Kiên Giang đã ngã xuống, hoặc để lại một phần xương thịt trên các chiến trường, hoặc bị địch bắt tù đày. Nhiều người vợ, người mẹ đã tiễn đưa chồng và những người con của mình lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và không bao giờ trở lại. Rất nhiều người sau khi hoà bình, thống nhất đất nước nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng của chất độc hoá học…

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 120.000 người có công với cách mạng được công nhận và hưởng chế độ chính sách. Trong đó, có 1.750 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 15.500 liệt sĩ, hơn 10.600 thương binh, gần 400 bệnh binh, gần 2.500 người hoạt động kháng chiến, con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học...

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp, các ngành và cộng đồng trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công. Hàng năm, tỉnh chi trả từ 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng cho các đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách; các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp hàng tỷ đồng để tặng quà gia đình chính sách và người có công.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều chuyến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia và các chiến trường trong nước để đưa về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Nhân các ngày lễ tết, tỉnh tổ chức nhiều đoàn cán bộ thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, thường xuyên tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn…

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vềchủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công. Toàn xã hội cần nhận thức rõ việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả, đồng thời là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý củachính quyền các cấp đối với công tác người có công với cách mạng. Quan tâm giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng người có công đảm bảo chặt chẽ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và những người được hưởng các chính sách khác phải đảm bảo đúng quy định, không để phát sinh tiêu cực. 

Ba là, kết hợp việc bố trí ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hoá các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng. Trong đó, chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công, tưởng niệm; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về nhà ở.

Bốn là, phát huy tốt vai trò  của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giúp đỡ, hỗ trợngười có công. Tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Năm là, khích lệ, động viên ý chí tự lực vươn lên của những đối tượng được thụ hưởng các chính sách ưu đãi người có công. Thực hiện tốt việc tôn vinh, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Sáu là, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, các nhân, các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt và xử lý nghiêm những sai phạm trong thực hiện chính sách người có công.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 1728

Tin liên quan