• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung Đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, đã tạo được sự lan tỏa từ những mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, huấn luyện chiến thuật.

Học và làm theo Bác từ những mô hình đoàn kết, thương yêu 

Với tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn 893 đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả. Đó là các mô hình “Nhà nghĩa tình đồng đội", “Tấm lòng chiến sĩ", “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó", “Hũ gạo tình thương", “Tiếp sức đến trường".  Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ". 

Từ những mô hình đoàn kết, thương yêu đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Tập thể Đại đội 1, Tiểu đoàn 207; Đại đội Bộ binh Hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519; đại úy Trần Anh Tuấn, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 519; thiếu tá Nguyễn Phong Nhã, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 519; đại úy Nguyễn Hà Linh, Đại đội trưởng, Đại đội Bộ binh hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác trong học tập và làm theo Bác.

Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Trung sĩ Trần Kế Nghiệp, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 207 học Bác ở đức tính nghiêm túc, ham học hỏi và tiết kiệm. Đồng chí luôn tâm niệm bản thân mình phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, nhất là trong hướng dẫn, duy trì tiểu đội học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật của đơn vị. Đồng thời, tiết kiệm để lập thân lập nghiệp và giúp bản thân, gia đình vượt qua khó khăn.

Trung úy Nguyễn Văn Phúc, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 519, chia sẻ: “Học và làm theo Bác là chủ động về thời gian, thể hiện trách nhiệm với phần việc được giao theo cương vị, chức trách, thậm chí gánh vác, san sẻ khi đồng đội chưa hoàn thành". Đồng chí luôn thấm nhuần lời Bác dạy: “Đã phụ trách việc gì thì quyết tâm làm cho kỳ được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm". Trong quá trình công tác, đồng chí đã nghiên cứu cải tiến, hoàn chỉnh thiết bị chiếu sáng huấn luyện đêm. Sản phẩm này đã đạt giải nhất cấp Trung đoàn và giải nhì cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh năm 2021. Hiện sản phẩm đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân rộng cho quá trình huấn luyện đêm.

Thiếu tá Trương Út Bắc, Chính ủy Trung đoàn 893, cho biết: “Tôi rất tâm đắc phong cách làm việc khoa học của Bác. Làm việc một cách khoa học và có kế hoạch sẽ giúp chúng ta quản lý được công việc và nghiên cứu ra các biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện các công việc đó hiệu quả nhất và tốt nhất". 

Các đơn vị cấp đại đội của Trung đoàn 893 có đặc thù đóng quân phân tán trên địa bàn 4 huyện, thành phố trong tỉnh, có đơn vị đóng quân ngoài đảo. Vì vậy, đòi hỏi Trung đoàn phải có phương pháp phù hợp, nhất là xây dựng tinh thần dân chủ trong hoạt động quân sự và đời sống. Từ đó, tạo môi trường tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp vào các chủ trương, biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ. 

Từ yêu cầu trên, Đảng ủy Trung đoàn 893 luôn kiểm tra sâu sát việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi, đảng bộ. Qua đó, tổ chức rút kinh nghiệp kịp thời và đề ra những giải pháp cụ thể, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Trung đoàn.

Vì vậy, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, cốt lõi, gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng ở Trung đoàn 893. Đó cũng chính là quá trình hoàn thiện bản thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, để trở thành những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua dâng lên Bác.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 3107

Tin liên quan