• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 11/12/2014, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Anh Nhịn đã ký ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc chuyển đổi hoạt động đối với những hợp tác xã thành lập trước ngày 01/7/2013 chưa đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, những hợp tác xã thành lập trước ngày 01/7/2013 chưa phù hợp với một trong những nội dung cụ thể sau phải chuyển đổi hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012: vốn góp không vượt quá 20% vốn điều lệ; thành viên góp vốn phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã; sản phẩm, dịch vụ đưa ra ngoài thị trường không vượt quá 32% đối với hợp tác xã nông nghiệp và quá 50% đối với hợp tác xã phi nông nghiệp; phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ; cơ cấu, tổ chức hợp tác xã gồm 02 bộ máy: bộ máy quản lý và bộ máy điều hành.

Về thời gian thực hiện: năm 2014, thông qua và triển khai Kế hoạch, chuẩn bị điều kiện để chọn mỗi lĩnh vực một hợp tác xã của huyện Giồng Riềng làm điểm chuyển đổi và những hợp tác xã đến thời hạn đại hội nhiệm kỳ. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/7/2016, tổ chức thực hiện chuyển đổi đồng loạt tất cả các hợp tác xã trong toàn tỉnh cho đến ngày 01/7/2016 sẽ hoàn thành dứt điểm việc chuyển đổi các hợp tác xã theo Điều 62 Luật Hợp tác năm 2012.

Phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động các hợp tác xã.

Đỗ Xuân
Số lần đọc: 8097

Tin liên quan