• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Trong phiên họp ngày 1/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét Tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: MT

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Chủ đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm".

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện Chủ đề năm 2024 trong toàn Đảng bộ.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 814

Tin liên quan