• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Hà Tiên, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Kiên Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang. Tham dự Hội nghị có 100 đại biểu là các đồng chí phụ trách tuyên giáo tại các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn Thanh niên cấp huyện, cấp xã và đoàn viên thanh niên tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm tăng cường kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua đó, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Chương trình số 491/CTr-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2030.

Ông Phạm Trường Bảo - Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề về Luật An ninh mạng 2018 và các quy định hiện hành liên quan đến Luật An ninh mạng; nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh những kiến thức lý luận, đại biểu còn được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để ngày càng thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được giao trong thời gian tới./.

 

Trường Bảo
Số lần đọc: 793

Tin liên quan