• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Ngày 08/8/2023, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi tập huấn chuyên đề Chuyển đổi số phục vụ xây dựng Nông thôn mới hướng tới Nông thôn mới văn minh năm 2023, thu hút trên 70 cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Đồng chí Lại Chí Nguyện - Chia sẻ những giải pháp góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn hiện nay

Tại buổi tập huấn các bạn học viên được nghe báo cáo viên thông tin khái quát những nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn để đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về tình hình xây dựng Nông thôn mới ở địa phương; Chia sẻ những giải pháp góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại địa phương thông qua hệ thống thông minh. Tham gia lớp tập huấn các bạn học viên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng tiếp cận công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay.

Gia Khang
Số lần đọc: 1534

Tin liên quan