• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 25/8/2022, Thành phố Hà Tiên tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tự-Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Chung Lợi Hưng-Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Tiên, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Quảng cảnh Hội nghị.

Trong gần 2 tháng diễn ra chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tuổi trẻ thành phố Hà Tiên đã sôi nổi thực hiện các công trình, phần việc, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, đáp ứng được nhu cầu của người dân, phát huy tính hiệu quả. Trong đó tập trung tại các địa bàn trọng tâm, các xã nông thôn mới, địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo. Qua đó, đạt được nhiều kết quả thiết thực, nổi bật như: tổ chức các đợt ra quân tuyên tuyền về nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch, tuyên truyền về phòng, chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa…. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt 17/17 chỉ tiêu phân bổ, cụ thê: 7 /7 xã-phường tổ chức  tuyên truyền và ra quân Chiến dịch Hè đúng thời gian quy định, đạt 100%; kết nạp 484/430 đoàn viên mới, đạt 112,5%; Tổ chức cho 560/520 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai, đạt 107,69%; sữa chữa 3/3km đường giao thông nông thôn, đạt 100%; trồng mới 1.930/1.800 cây xanh, đạt 107,2%; Xây dựng và sữa chửa 3/1 Nhà nhân ái, đạt 300%; hỗ trợ 3/3 ý tưởng sáng kiến, đạt 100%; Tổ chức tập huấn khởi nghiệm cho 95/70 thanh niên, đạt 135%; xây mới 5/1 tuyến đường văn minh “sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh”, đạt 500%; tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 261/250 đoàn viên, thanh niên, đạt 104,4%; giới thiệu việc làm cho 61/60 thanh niên, đạt 101,6%; Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 457/300 thanh thiếu nhi, đạt 152,33%; hỗ trợ và giúp đỡ 125/120 thiếu nhi có hoàn cảnh, đạt 125%; Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho108/90 thanh thiếu nhi, đạt 120%.

Đồng chí Nguyễn Thành Tự-Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao giấy khen

của Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Chung Lợi Hưng-Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn trao giấy khen

của Ủy ban nhân dân thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

  Dịp này, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố đã trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 02 tập thể và 04 cá nhân, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã trao giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành phố Hà Tiên năm 2023.

 

Cảnh Võ
Số lần đọc: 1079

Tin liên quan