• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 24/8/2023, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kiên Lương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Dự lễ ký kết, có đồng chí Vương Minh Mẫn - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lâm Thị Xinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lâm Kim Cương - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ban chấp hành huyện Đoàn Kiên Lương nhiệm kỳ 2022-2027 và hơn 70 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Quy chế phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2023- 2027 bao gồm 10 Điều, trọng tâm vào nhiều vấn đề quan trọng tới thanh niên, thiếu nhi như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên; Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; Phối hợp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em; Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; Chế độ hội họp và trao đổi thông tin;....

Kt1 kết quy chế phối hợp công tác giữa Huyện đoàn và UBND huyện Kiên Lương

 

Huyện Đoàn chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các xã -thị trấn phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Định kỳ hằng năm, Phòng Nội vụ và Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và  Huyện đoàn.

 

Tuyền Châu
Số lần đọc: 1042

Tin liên quan