• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 25-8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đồng chí Phan Đình Nhân - Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, kịp thời củng cố, kiện toàn ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc, lực lượng cộng tác viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện sát với thực tiễn và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang wed, blog, fanpage, nhóm, tài khoản mạng xã hội thường xuyên chống phá… được quan tâm; Công tác đấu tranh, phản bác trên mạng xã hội được quan tâm thực hiện, các Đoàn trực thuộc thành lập các trang, nhóm trên mạng xã hội để truyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; Đoàn các cấp trong tỉnh tích cực, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Đ/c Phan Đình Nhân - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Nhân - Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang đề nghị Đoàn các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, kịp thời uốn nắn những thanh niên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nâng cao ý thức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của thế hệ thù địch trên không gian mạng; duy trì mô hình “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

Đ/c Phan Đình - Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện NQ 35

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tịch xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-0-2018 của Bộ Chính trị khóa XII, giai đoạn 2018-2023.

 

Thanh Sơn
Số lần đọc: 1478

Tin liên quan