• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Vừa qua, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) Huyện ủy tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của Tuổi trẻ Gò Quao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay”.

Đến dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo 35 Huyện ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn Kiên Giang; các đồng chí lãnh đạo Công an huyện; Phòng Văn hóa -Thông tin, Phòng Giáo dục - Đào tạo; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, Hội Cựu chiến binh huyện; Huyện Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; Bí thư các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc Huyện đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận từ Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn Kiên Giang, các cơ quan, ban, ngành, cơ sở Đoàn trong huyện về phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch cho đoàn viên thanh niên tỉnh kiên Giang trên mạng xã hội... các ý kiến trao đổi hay; đề xuất được nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực, có ý nghĩa trong việc tăng cường hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay. Các ý kiến trao đổi đã làm rõ, phân tích làm nổi bật kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam - giữ vai trò then chốt nhằm tập hợp, dẫn dắt và đoàn kết thanh niên phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, trong đó bao gồm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Với ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; với tinh thần khoa học, dân chủ, Hội thảo đã diễn ra thành công, thực sự trở thành diễn đàn để các đại biểu, các đoàn viên, thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các kết quả nghiên cứu của mình về phát huy vai trò của Tuổi trẻ Gò Quao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay./.

 

 

Tuấn Hải
Số lần đọc: 1181

Tin liên quan