• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 07/7/2023, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác Hội 06 tháng đầu năm 2023 và nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý

Quang cảnh buổi làm việc

Theo nội dung kế hoạch,  Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp Ủy ban Hội xã Mong thọ và 05 hộ dân có sử dụng vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, thực tế 01 mô hình kinh tế có hiệu quả trong thanh niên.

Mô hình nuôi ốc bươu của thanh niên xã Mong Thọ (Châu Thành)

Làm viêc với Ủy ban Hội huyện Châu Thành, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác Hội 06 tháng đầu năm và công tác quản lý vốn vay năm 2023. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành, đồng thời đề nghị Ủy ban Hội huyện đề ra các giải pháp để khắc phục 01 số tồn tại, hạn chế trong 06 tháng cuối năm 2023. 

Lư Trung Duy
Số lần đọc: 1885

Tin liên quan