• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 6/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X khai mạc Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ mười bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X.

​Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 4 nhóm nội dung: Thứ nhất, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp6 tháng cuối năm 2023. Thứ hai, xem xét các báo cáo công tác của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thứ ba, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thứ tư, xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

Các dự thảo nghị quyết quan trọng được trình tại kỳ họp như dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp của địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) đến hết ngày 31/12/2023…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Huỳnh cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 52 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; có nhiều nội dung rất quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác nhân sự, bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng các nội dung trình kỳ họp.

 

 

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 1840

Tin liên quan