• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BTG, ngày 01/02/2023 của Tỉnh đoàn Kiên Giang về Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Căn cứ Công văn số 3305/X03-P8, ngày 09/5/2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Trong tháng 6/2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai việc kiểm tra, nhận thức về việc học tập nghị quyết của các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua. Việc kiểm tra được thực hiện từ cấp Đoàn Công an toàn tỉnh đến đoàn viên Công an các huyện, thành phố, phường, xã trong toàn tỉnh với chỉ tiêu 100% ĐVTN được tham gia kiểm tra đánh giá. Với hình thức trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi liên quan đến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. ĐVTN một lần nữa được đọc lại và nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đại hội, nắm rõ các chỉ tiêu mà đại hội đề ra, đồng thời thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. 
Quang cảnh hội nghị
 
Ngày 04/7/2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho 50 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khoá X, Bí thư, Phó Bí thư 24/24 cơ sở Đoàn trực thuộc. 
 
Có thể thấy việc học tập, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đoàn viên, thanh niên nói chung và tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng. Đến hiện tại 100% cán bộ đoàn, đoàn viên Công an toàn tỉnh hoàn thành việc kiểm tra kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2023./.
Minh Trạng
Số lần đọc: 1248

Tin liên quan