• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Nhằm tăng tốc tiến độ và đạt mục tiêu đề ra về kích hoạt mã định danh điện tử (ĐDĐT) VneID, thời gian qua, thời gian qua, Huyện đoàn Vĩnh Thuận tích cực phối hợp với Công an Huyện, Công an các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT trên ứng dụng VneID. Triển khai cho các cơ sở Đoàn huy động lực lượng hỗ trợ kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho người dân trên địa bàn.

Hình ảnh hoạt động

Đoàn Thanh niên mỗi xã, thị trấn huy động từ 10 - 30 đoàn viên, thanh niên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài tuyên truyền về tiện ích, ý nghĩa của ứng dụng VneID nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống, đoàn viên thanh niên và lực lượng Công an còn trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Với tinh thần xung kích, tiên phong, các đoàn viên đã đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công, chủ động tìm hiểu, nắm vững trình tự cơ bản các bước nộp hồ sơ để có thể hướng dẫn cho người thân trong gia đình và người dân cùng thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tính từ 16/6/2023 đến ngày 28/6/2023, Lực lượng đoàn viên thanh niên đã phối hợp với Công an kích hoạt được hơn 30.400 tài khoản trên ứng dụng VneID.

Với kết quả đã đạt được cho thấy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện Vĩnh Thuận trong thực hiện Đề án 06 của  Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản ĐDĐT, góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn Huyện.

 

Tuấn Kiệt
Số lần đọc: 1269

Tin liên quan