• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Sáng ngày 18/2/2023, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Cơ quan Tỉnh đoàn long trọng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phan Đình Nhân – Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự và báo cáo các chuyên đề tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 2 ngày 18 và 19/2/2023, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đ/c Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

 

Thanh Sơn
Số lần đọc: 3580

Tin liên quan