• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên thông qua định hướng đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vận động thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Bồi dưỡng, giúp đỡ Đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng nồng cốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng.

- Giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi.

- Vận động Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Số lượng biên chế 08 người
Điện thoại 0773.829.238
Email hdvinhthuan@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: NGUYỄN SONG TOÀN

 

- Năm sinh: 1983

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

 

- Di động: 0945.459.642

 

- Họ và tên: VÕ THỊ THÚY AN

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: Phó Bí thưu thường trực Huyện đoàn

 

- Di động: 01234.899.998

 

- Email: thuyanhdvt@gmail.com

 

- Họ và tên: VÕ VĂN ỬNG

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

 

- Di động: 0913.731.245

 

- Email: vanungvo@gmail.com

 

- Họ và tên: TÔ MINH TÂM

 

- Năm sinh: 1981

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0942.211.091

 

- Email: tienonghoakiep@gmail.com

 

- Họ và tên: HUỲNH THỊ YẾN

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 01272.696.261

 

- Email: yen.hdvt@gmail.com

 

- Họ và tên: PHAN THỊ XUÂN

 

- Năm sinh: 1988

 

- Chức vụ: Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0945.636.397

 

- Email: zinzinhdvt@gmail.com

 

- Họ và tên: NINH HOÀNG NGỌC ẨN

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0977.555.547

 

- Email: jin.ninh@gmail.com

 

- Họ và tên: LÊ THỊ KIM DÒN

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0949.990.771

 

- Email: kimdon1801@gmail.com

 

Đỗ Xuân (tổng hợp)
Số lần đọc: 2239