• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                                                                                                                               

- Chức năng nhiệm vụ: Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh của địa phương, đơn vị; Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền

- Quá trình thành lập và phát triển: trước năm 2005 tên gọi Thị đoàn Rạch Giá, sau khi thị xã Rạch Giá được công nhận đô thị loại III trực thuộc tỉnh đổi tên là Thành đoàn Rạch Giá.

- Những đặc điểm chính của đơn vị: Biên chế cơ quan Thành đoàn có 07 biên chế, trong đó có 01 bí thư, 01 phó bí thư và 04 chuyên viên. Hệ thống tổ chức của Thành đoàn Rạch Giá gồm 29 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 12 đoàn phường, xã; 10 đoàn trường học; 01 đoàn cơ sở công an thành phố và 6 chi đoàn cơ sở thuộc khối cơ quan, ban ngành thành phố. Các đoàn phường, xã có 229 chi đoàn trực thuộc. Cơ quan lãnh đạo cấp trên của Thành đoàn gồm: Tỉnh đoàn Kiên Giang, Thành uỷ Rạch Giá, chi bộ cơ quan Thành đoàn; các tổ chức đoàn thể của cơ quan gồm chi đoàn khối Đảng - đoàn thể và Công đoàn cơ sở cơ quan Thành đoàn.

ĐIỆN THOẠI 02973.948311
EMAIL thanhdoanrachgia.kg@gmail.com

 

- Họ và Tên: TRẦN THÌ GIÀU

- Năm sinh: 06/10/1985

- Chức vụ: Bí thư Thành đoàn Rạch Giá

- Số điện thoại: 0949.899.205

- Email: giautran1985@gmail.com                                                                                              

 

- Họ và Tên: BÙI MINH NGỌC

- Năm sinh: 02/3/1987

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn

- Số điện thoại: 0948605805

- Email: minhngockg1987@gmail.com                                                                                        

 

- Họ và Tên: LÊ HỒ TRỌNG BÌNH

- Năm sinh: 19/10/1989

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Rạch Giá.  

- Số điện thoại: 0987.107.575

- Email: binhkgccc@gmail.com

 

- Họ và Tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

- Năm sinh: 25/5/1982

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Rạch Giá.           

- Số điện thoại: 0838.139.323

- Email: hoidongdoi.tprg@gmail.com

 

- Họ và Tên: TRƯƠNG HOÀI KHANH

- Năm sinh: 01/01/1990

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành đoàn, Phụ trách công tác Tổ chức; Kiểm tra – Giám sát         

- Số điện thoại: 0948.989.887

- Email: hoaikhanh8690kg@gmail.com

 

- Họ và Tên: PHẠM THÀNH NHÂN

- Năm sinh: 22/4/1987

- Chức vụ: Ủy viên BCH Thành đoàn, Phụ trách Kế toán

- Số điện thoại: 0917.913.133

- Email: nhanhaukg@gmail.com                                                                                                  

 

Thành đoàn Rạch Giá
Số lần đọc: 1671