• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                    
ĐIỆN THOẠI  
EMAIL  

 

- Họ và tên: TÔ YẾN VI                                                                         

- Năm sinh: 04/12/1988

- Chức vụ:Bí thư huyện đoàn U Minh Thượng

- Số điện thoại: 0919.969.326

- Địa chỉ mail: huyendoanumt@gmail.com                                                                                 

 

- Họ và tên: LÂM THANH NIỀM

- Năm sinh: 02/6/1986                                                               

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện đoàn U Minh Thượng

- Số điện thoại: 0976.675.866

- Địa chỉ mail: Ltniem08@gmail.com                                                                                          

 

- Họ và tên: PHAN QUỐC TOÀN

- Năm sinh: 21/2/198

- Chức vụ: Phó Bí thư huyện đoàn

- Số điện thoại: 0961.875.741

- Địa chỉ mail: Phanquoctoanhc@gmail.com                                                                             

 

- Họ và tên: PHAN MINH TÂN

- Năm sinh: 21/2/1988

- Chức vụ: UVTV Huyện đoàn U Minh Thượng                                                                           

- Sđt: 0917.444.722

- Địa chỉ mail: Phmtan91088@gmail.com

 

- Họ và tên: BÙI VĂN NI

- Năm sinh: 29/9/1989

- Chức vụ: UVBCH huyện đoàn U Minh Thượng                                                                            

- Sđt: 0969.733.527

- Địa chỉ mail: Bvnumt2015@gmail.com

 

Huyện đoàn UMT
Số lần đọc: 1500