• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                       

- Đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên thông qua định hướng đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, vận động thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Bồi dưỡng, giúp đỡ Đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng nồng cốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng. 

- Giáo dục lý tưởng Cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh thiếu nhi. 

- Vận động Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

ĐIỆN THOẠI 02973.884026
EMAIL hdanminh@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: BT Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện, Chủ tịch Hội đồng đội huyện An Minh

- Di động: 0384.032.042 / 0911.443.011

- Gmail: chuonggio82128@gmail.com

 

- Họ và tên: PHẠM VĂN KHỞI

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: PBT  Huyện Đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTNVN huyện An Minh                                         

- Di động: 0945.882.900

- Gmail: Phamkhoi2010@gmail.com

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ TRÀ MY

- Năm sinh: 1991

- Chức vụ:  Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn An Minh                                       

- Di động: 0942.87.97.44

- Gmail: tramyvkd@gmail.com                                                                                                       

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY OANH

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện An Minh                           

- Di động: 0945.971.177

- Gmail: nguyenthuyoanh1008@gmail.com

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

- Năm sinh: 1991

- Chức vụ: Chuyên viên Huyện đoàn               

- Di động: 0856.930.080

- Gmail: hdanminh@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                         

 

Huyện đoàn An Minh
Số lần đọc: 1410