• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình tư tưởng và công tác văn hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục trong đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Phối hợp với các ban, bộ phận theo dỗi các nghị quyết liên tịch được Ban Thường vụ phận công.

- Phụ trách nắm bắt dư luận xã hội, công tác tư tưởng văn hóa; lực lượng Báo cáo viên

Điện thoại 0773.881.403 - 0773.510.876
Email hdanbien@tinhdoankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: TRANG MINH TÚ

 

- Năm sinh: 1983

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

 

- Di động: 0916.779.683

 

- Họ và tên: TRẦN VĂN MINH

 

- Năm sinh: 1980

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

 

- Di động: 0915.989.364

 

- Họ và tên: ĐINH THỊ TUYẾT DUNG

 

- Năm sinh: 1985

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

 

- Di động: 0919.245.006

 

 

 

- Họ và tên: TRẦN THANH HÒA

 

- Năm sinh: 1982

 

- Chức vụ: UVTV, Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0914.299.133

 

 

- Học và tên: VÕ THỊ DIỆU

 

- Năm sinh: 1982

 

- Chức vụ: UVBCH, Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0919.530.003

 

- Họ và tên: NGUYỄN PHAN TẤN DŨNG

 

- Năm sinh: 1986

 

- Chức vụ: UVBCH, Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0917.610.167

 

- Họ và tên: VŨ DUY KHÁNH

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0946.771.313

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY MỊ

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Cán bộ Huyện đoàn

 

- Di động: 0945.052.244

 

Đỗ Xuân (tổng hợp)
Số lần đọc: 2895