• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Ngày 10-4-2024, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại

phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. 

Cụ thể, tổng kinh phí phân bổ 40 tỷ đồng cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Hạ tầng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin; các hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin khác. 

Căn cứ số kinh phí được phân bổ, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ quy định, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật hiện hành có liên quan. Đồng thời, giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về các thông tin, số liệu, báo cáo đề xuất và việc sử dụng kinh phí.

 
Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 278

Tin liên quan