• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/2024 đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2024 nhằm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên.

Thông qua đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến. Tùy tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn hình thức phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành (ngồi giữa) tham gia đối thoại với thanh niên Kiên Giang năm 2023

Nội dung buổi đối thoại gồm: Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

Thời gian dự kiến cuối tháng 3/2024. Sau khi công bố Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên. Tùy vào tình hình thực tế sẽ có thông báo cụ thể thời gian và giấy mời. Thành phần tham gia đối thoại gồm: Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì, mời đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện thanh niên do Tỉnh đoàn giới thiệu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành trao tặng CTTN "Thắp sáng đường quê" trị giá 50 triệu đồng

cho Thanh niên Kiên Giang tại buổi đối thoại năm 2023

Căn cứ Kế hoạch đối thoại đã được công khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đối thoại theo Kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi, thông tin những vấn đề thanh niên đặt ra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên bằng phiếu, phát biểu trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh… phù hợp với hình thức đối thoại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề để trả lời tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Nội dung kết luận đối thoại sau đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản kết luận nội dung đối thoại và công khai theo quy định/.

 

 

Thanh Sơn
Số lần đọc: 561

Tin liên quan