• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có công văn về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B; yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị liên quan và chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B.

 

Trong đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 30/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023-2025. Rà soát các văn bản có liên quan về phòng, chống dịch Covid-19 do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để tham mưu bãi bỏ hoặc điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay; cập nhật các quy định của bộ, ngành liên quan về phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B, kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hai là, Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; nắm chắc diễn biến tình hình dịch, tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế về giám sát và phòng, chống bệnh Covid-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chẩn đoán và điều trị Covid-19; phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh sau mắc Covid-19; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh Covid-19 và chế độ, chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Ba là, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám chữa bệnh... Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp có liên quan về phòng, chống Covid-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Bốn là, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chuyển trạng thái đáp ứng, phòng, chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tiếp tục theo dõi, giám sát, nắm chắc diễn biến, tình hình dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định, đảm bảo không chủ quan, lơi lỏng, mất cảnh giác, chủ động, kịp thời, hạn chế thấp nhất số người mắc, tử vong và ảnh hưởng tiêu cực của dịch, bệnh.

Bốn là, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức lại các ban chỉ đạo của địa phương có liên quan phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình dịch bệnh và theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích thực hiện 2K để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là các điểm tập trung đông người, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. thuộc địa bàn quản lý. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và các quy định liên quan về phòng, chống Covid-19 để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Xây dựng phương án tổ chức giải thể cơ sở thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn quản lý.

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 680

Tin liên quan