• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình với 1.904 thủ tục hành chính, kết nối liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành trao bằng khen cho các tập thể. 

Chiều 16-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị của UBND tỉnh tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang; nâng lên nhận thức và hành động cụ thể ở từng ngành, lĩnh vực.

Công an tỉnh Kiên Giang - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, tiếp thu các ý kiến, khẩn trương tham mưu trình ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024, phải cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, phân công thực hiện và thời gian hoàn thành.

Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tham mưu thực hiện hiệu quả 43 mô hình Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành; đảm bảo nguồn lực triển khai thực hiện Đề án 06.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thu thập, cập nhật thông tin người lao động, người nghèo, cận nghèo, người có công lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tiến độ.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang đôn đốc các ngành có liên quan trong quý I-2024 phải hoàn thành việc tham mưu trình HĐND tỉnh Kiên Giang ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

084943180710KGO-Ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao bằng khen cho các cá nhân.

Năm 2023, công tác chuyển đổi số của tỉnh Kiên Giang tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh quan tâm xây dựng các kênh truyền thông chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Kiên Giang được đầu tư đảm bảo cung cấp hạ tầng phục vụ triển khai vận hành các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 2620 vị trí các trạm thu phát sóng thông tin di động, có 2.586 vị trí phát sóng mạng di động 4G, 1.733 vị trí phát sóng di động 3G.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình với 1.904 thủ tục hành chính, kết nối liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06 theo lộ trình đề ra; hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân 100% cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, kích hoạt 832.508 tài khoản định danh điện tử, đạt 98%...

 

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 21 tập thể, 41 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Quyết định số 06/Q Đ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 722

Tin liên quan