• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Ngày 15/1/2024, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Kiên Giang có thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2023.

​Về thời gian, địa điểm nhận Phiếu dự thi: Từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày tổ chức thi vòng 1 (trong giờ hành chính); tại Phòng Tổ chức, công chức, viên chức Sở Nội vụ, số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Về thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập: Ngày 21/1/2024 (Chủ nhật) tổ chức hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung, ngoại ngữ tiếng Anh, môn nghiệp vụ chuyên ngành và thao tác trên máy. Địa điểm tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Về thời gian, địa điểm khai mạc Hội đồng thi: Vào lúc 8 giờ, ngày 29/1/2024 (Thứ hai); tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Về Thời gian, địa điểm thi: Ngày 30/1/2024 (Thứ ba) tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn ngoại ngữ tiếng Anh, môn kiến thức chung; tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Tải file đính kèm để xem chi tiết thông báo.

11 Thong bao so 09-đã nén_compressed_compressed.pdf

Thanh Sơn
Số lần đọc: 691

Tin liên quan