• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng CAND. Người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.

1

"Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.

Đối với đồng sự, phải: THÂN ÁI, GIÚP ĐỠ.

Đối với chính phủ, phải: TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH

Đối với nhân dân, phải: KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.

Đối với công việc, phải: TẬN TỤY

Đối với địch, phải: CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO".

(Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Công an Khu 12 ngày 11-3-1948).

2

“Công an phải là đầy tớ dân. Đã là đầy tớ dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân”

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Công an Trung cấp - Khoá I, năm 1950)

3

“Cách tổ chức Công an phải đơn giản, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức, giấy má. Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ. Tự phê bình và phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mạng. Phải hoan nghênh nhân dân phê bình Công an, để đi đến hiểu Công an, yêu Công an và giúp đỡ Công an”.

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Công an toàn quốc năm 1950)

4

“Làm Công an không phải làm “quan cách mạng”. Làm Công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân thì dân không cần đến nữa”.

“...Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp Trung cấp khoá 2, Trường Công an Trung cấp, năm 1951).

5

“Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội để đánh giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hoà bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hoà bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hoà bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hoà bình lại càng nhiều việc…”.

 (Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956).

6

“Công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn. Vì vậy phải nâng cao kỷ luật, tính tổ chức, chống ba phải, nể nang. Công tác phải đi sâu và thiết thực. Làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân… phải đi đường lối quần chúng thì nhân dân mới tin yêu, giúp Công an và Công an mới thành công được. Phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân dân và với các ngành khác thì công việc mới thắng lợi”.

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lớp nghiên cứu khoá I và Lớp bổ túc khoá VI Trường Công an Trung ương, năm 1958).

7

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp chỉnh huấn cán bộ Công an khoá XII, ngày 16-5-1959).

8

“Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Phải thật sự đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa Công an với nhân dân. Phải kịp thời kiện toàn tổ chức và chỉnh đốn lề lối làm việc của các bộ phận Công an để làm tròn nhiệm vụ mới. Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn thanh niên. Trong các cơ quan phải thực hành dân chủ, thường xuyên phê bình nghiêm chỉnh và thật thà tự phê bình để giúp nhau tiến bộ”.

(Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thi đua lực lượng CAND tháng 10-1966)

 
Nguồn: Cand.com.vn
Số lần đọc: 3216

Tin liên quan