• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

1. Trò chơi biểu tượng:
- Cách chơi: Trò chơi được tiến hành trong phòng hoặc ngoài trời, với số lượng không hạn định. Tất cả các em đứng thành vòng tròn vừa ca, vừa nhảy múa. Khi nghe tiếng còi “te”, các em đứng tư thế nào thì đứng ở tư thế đó. Sau đó nghe tiếng còi “tích” các em lại nhảy múa tiếp tục.

2. Trò chơi nghe còi:
- Cách chơi: Các em tham gia chơi (số lượng tùy ý) đứng thành vòng tròn. Quản trò đứng giữa vòng, các em và quản trò thống nhất nhau những qui định theo hiệu còi, thí dụ:
+ Một tiếng tích: đứng lên.
+ Hai tiếng tích: ngồi xuống.
+ Ba tiếng tích:quì xuống (hoặc nhảy lên).
Hoặc:
+ Một tiếng tích: đứng lên.
+ Một tiếng te: ngồi xuống.
+ Một tiếng tích, một tiếng te: quì xuống (hoặc nhảy lên).
Có thể trong lúc hướng dẫn chơi, quản trò vừa thổi hiệu còi, vừa làm động tác đứng, ngồi, quì hoặc nhảy lên, nhưng không làm đúng động tác như qui định để tập cho các em phải chủ động hơn.
- Luật chơi: Các em phải nhìn vào quản trò và làm đúng theo hiệu lệnh còi, không làm theo động tác sai của quản trò.

3. Trò chơi quân ta xông pha:
- Cách chơi: trước tiên các em tập bài hát sau: “Nào đoàn ta tiến hăng hái theo bước anh hùng. Liều mình xông pha, băng mình vào chốn đạn tên”. Mọi người lần lượt hô và làm theo quản trò: “Quân ta, xông pha!”, mỗi lần hô đều giơ tay lên.
+ Lập lần thứ hai: giơ một tay.
+ Lập lần thứ ba: giơ hai tay.
+ Lập lần thứ tư: giơ haitay một chân.
+ Lập lần thứ năm: gâm hai tay hai chân.
Cứ mỗi lần tất cả hô: “Quân ta, xông pha” lại làm động tác nhảy ngựa (giơ hai tay và đá chân cao lên ngang với bụng, tùy quản trò qui định.)
- Luật chơi: Em nào làm sai động tác sẽ bị phạt.

Tác giả: HUỲNH TOÀN (Trưởng Khoa Kỹ năng - Trường Đoàn Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh)

Số lần đọc: 44045

Tin liên quan