• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Dám nghĩ, dám làm để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là một trong những yêu cầu của đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh Kiên Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận từ đầu nhiệm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đến nay, sáng 20-9.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng tổ chức hội đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới.

Từng tổ chức hội, từng đồng chí đứng đầu bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích của tổ chức hội, phải năng động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, dám nghĩ, dám làm để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế, uy tín của tổ chức mình trong hệ thống chính trị, trong nhân dân.

Mỗi tổ chức hội mạnh gộp lại thành cả hệ thống đoàn thể của tỉnh vững mạnh; mỗi tổ chức hội hoạt động hiệu quả thì gộp lại công tác dân vận của tỉnh nhà hiệu quả cao.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 1-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển mô hình, phong trào tạo bước đột phá chuyển biến mạnh hơn nữa; xây dựng các phong trào, mô hình nổi bật, tiêu biểu, điển hình. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, trong đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động do các ngành, đoàn thể, địa phương phát động.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Long báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ Đại XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đến nay.

Báo cáo tại buổi làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang cho thấy hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng từ sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đến nay đạt được những kết quả khá tích cực, cơ bản hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác dân vận của chính quyền đã chuyển biến khá, các lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều hoạt động, mô hình tạo được dấu ấn trong nhân dân. Các tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, qua nửa nhiệm kỳ, phát triển mới gần 120.000 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số hiện có 625.926 đoàn viên, hội viên, đạt 59,22% so với đối tượng, tăng 7,27% so cuối năm 2020.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp tiếp tục được nâng lên; thực hiện khá tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao; thể hiện khá tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các cuộc vận động của Đảng, chính quyền được các tổ chức hội tiếp tục được triển khai sâu rộng. Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức hội thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, vận động được trên 1.227 tỷ đồng, chung tay cùng với Đảng, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, tham gia phòng, chống, khắc phục dịch COVID-19...

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 1086

Tin liên quan