• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Lễ Sene Đôn Ta năm 2023 của đồng bào Khmer diễn ra vào các ngày 13, 14 và 15-10 (nhằm ngày 29, 30-8 và 1-9 âm lịch). Để ngày lễ cổ truyền được diễn ra tốt đẹp, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành công văn lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bìa trái) tặng quà gia đình chính sách

là đồng bào Khmer trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất dịp Sene Đôn Ta năm 2022.

Theo Công văn số 889-CV/TU, ngày 15-9-2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức tốt lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau lễ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức thăm, chúc mừng các chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer, các vị chức sắc tiêu biểu, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và những người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn an tâm đón lễ. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là đồng bào Khmer tổ chức thăm hỏi, động viên, giải quyết nghỉ phép đón lễ theo truyền thống.

Lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Lễ Sene Đôn Ta truyền thống của đồng bào Khmer được tổ chức trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thăm, chúc lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer năm 2023; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào, bảo đảm an ninh, trật tự trước và trong dịp lễ.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang quan tâm tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer, gương người tốt, việc tốt, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp và nội dung các hoạt động ngày lễ truyền thống.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công văn này; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 
Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 1179

Tin liên quan