• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
ĐTN: Tại vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023, có 10 thí sinh, 4 đội tuyển xuất sắc tham gia tranh tài với nhiều phần thi hấp dẫn.

Vòng chung kết toàn quốc Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19, 20/8 tại Hà Nội. Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Trung ương Đoàn tổ chức.

 


Đây là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Hội thi tạo điều kiện cho các bạn trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

Hội thi cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia thực hiện chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Tham gia hội thi, các thí sinh phải thể hiện được kiến thức về: Triết học, Triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước; Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, thí sinh thể hiện kiến thức về: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…

Vượt qua các vòng thi, 10 thí sinh và 4 đội tuyển xuất sắc tranh tài tại vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc theo hình thức sân khấu hóa. Trong đó, ở bảng cá nhân, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi gồm: “Dấu chân phía trước”, “ Đi tìm chân lý”, “Niềm tin trong tôi” và “Ánh sáng soi đường”.

Ở bảng thi đội tuyển, 4 đội thi gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Công an Nhân dân sẽ thể hiện kiến thức, tài năng qua 3 phần thi “Chúng tôi là ai”, “Chân trời kiến thức”, “Ánh sáng soi đường”.

Các thí sinh đoạt giải Nhất sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cơ hội được chọn tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại huyện đảo Trường Sa năm 2024.

 

Nguồn: Trung ương Đoàn
Số lần đọc: 1245

Tin liên quan