• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
ĐTN: Ngày 27/7/2023, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã ban hành Định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Đây là căn cứ để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng chương trình công tác năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chương trình công tác năm sẽ tập trung trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các chủ trương mới, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Các bạn trẻ TP HCM ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh. Ảnh: Lê Thanh

 

Với chủ đề công tác "Năm Thanh niên tình nguyện", năm 2024 sẽ tập trung thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. 

Các cấp bộ Đoàn được khuyến khích tổ chức hoạt động tình nguyện trực tuyến, tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn.

Bên cạnh đó cần triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn; kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; rà soát, tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn. 

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã định hướng 12 chỉ tiêu trọng tâm, một số giải pháp cơ bản và danh mục 52 hoạt động lớn dự kiến tổ chức trong năm 2024. Nổi bật là những hoạt động kỷ niệm năm chẵn như: Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”; Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024); Lễ kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn năm 2014 là "Năm Thanh niên tình nguyện"; kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...

Các chỉ tiêu trọng tâm theo Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024:

(1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.
(2) 12 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. 
(3) 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.
(4) 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 45% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 55% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 
(5) 20 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới. 
(6) 63 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. 
(7) 03 nghìn tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, 1.400 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. 
(8) 2,4 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 600 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm. 
(9) 1,4 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 
(10) 800 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ. 
(11) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,5%. 
(12) 200 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

 

Nguồn: Trung ương Đoàn
Số lần đọc: 1338

Tin liên quan