• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chương trình do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam triển khai từ cuối tháng 7 đến tháng 12/2023.

Chương trình nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Cùng với đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các việc làm, hành động cụ thể của thanh niên trên các lĩnh vực tới xã hội và cộng đồng, từ đó xây dựng lớp thanh niên sống đẹp, sống có ích…

Mục đích:

1. Nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các việc làm, hành động cụ thể của thanh niên trên các lĩnh vực tới xã hội và cộng đồng, từ đó xây dựng lớp thanh niên sống đẹp, sống có ích.

3. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng mạng lưới những tấm gương thanh niên sống đẹp nhằm lan tỏa những hành động hay, câu chuyện đẹp đến các tầng lớp, đối tượng thanh niên trên cả nước.

Giải thưởng "Thanh niên Sống đẹp" 2023 dành cho các gương thanh niên sống đẹp là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, các cá nhân là y, bác sỹ, chiến sỹ, công an, bộ đội biên phòng, thanh niên tình nguyện, doanh nhân, nghệ sỹ, trí thức, thanh niên Việt Nam tại nước ngoài... có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi).

Các cá nhân đã nhận Giải thưởng những năm trước vẫn tiếp tục được xét trao giải thưởng nếu hồ sơ giới thiệu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Các cá nhân được khen thưởng đặc biệt, đột xuất do có thành tích, hoạt động được các cơ quan, tổ chức, xã hội ghi nhận để lại dấu ấn trong thanh niên, người dân, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Hành trình “Thanh niên sống đẹp” được tổ chức hằng tháng, bắt đầu từ cuối tháng 7 đến tháng 12/2023, với các chuỗi hoạt động cụ thể:

Hành trình tháng 7 với chủ đề “Thanh niên sống đẹp trong học tập, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng”.

Hành trình tháng 8 với chủ đề “Thanh niên sống đẹp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc”.

Hành trình tháng 9 với chủ đề “Thanh niên sống đẹp trong giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông”.

#TrunguongHoiLHTNVN

#GiaithuongTNSĐ

#TCPVN

 

Nguồn: Trung ương Hội
Số lần đọc: 1386

Tin liên quan