• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Ngày 19-7, Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc, thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự đại hội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (hàng đầu, thứ bảy, từ phải qua)

và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Kiên Giang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động; coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Kiên Giang nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Kiên Giang khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả. Xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng lẵng hoa chúc mừng

Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích các cấp Công đoàn trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Công đoàn Việt Nam, của Tỉnh ủy về Công đoàn; phải tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức của tỉnh trong thời gian tới.

Tình hình hiện nay đòi hỏi các cấp công đoàn phải nhận thức rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; trước hết là những yêu cầu mới, ngày càng lớn và cấp bách đối với vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Qua tiếp xúc, đối thoại với cán bộ chủ chốt Công đoàn và đại diện công nhân, lao động trong tỉnh cho thấy mối quan tâm chủ yếu, hàng đầu hiện nay là những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người lao động, là hiệu quả chăm lo và bảo vệ đoàn viên. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị các cấp Công đoàn phải xác định đây là mục tiêu hoạt động, chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; là nhân tố quan trọng tập hợp, gắn kết đoàn viên với tổ chức Công đoàn và xây dựng Công đoàn vững mạnh”, đồng chí Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình tặng bức trướng cho Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đề nghị tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo ra thật nhiều phong trào thi đua thiết thực hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công đoàn các cấp phải chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp, chủ doanh nghiệp để tổ chức, phát động và đổi mới các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động. Quan tâm hơn công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao…

Chú trọng đổi mới cách thức thu hút, vận động, tập hợp đoàn viên, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự trở thành cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của chính quyền, có uy tín cao trong công nhân lao động và toàn xã hội. Hoạt động Công đoàn phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy và nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của số đông công nhân, viên chức, lao động...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 35 ủy viên. Ban chấp hành bầu Ban thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu chủ tịch, các phó chủ tịch. Đồng chí Trương Thanh Thúy tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng đại hội bức trướng với dòng chữ “Công đoàn Kiên Giang đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 1343

Tin liên quan