• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo hoạt động công tác công đoàn với nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 18-19/7/2023, 

với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu trọng tâm Nghị quyết Đại hội X đề ra. Cụ thể, các cấp công đoàn đã phát triển hơn 30.000 đoàn viên, đạt hơn 214%, thành lập mới 199 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; đến nay toàn tỉnh hiện có 1.482 công đoàn cơ sở, 71.596 đoàn viên/79.425 công nhân, viên chức, người lao động. Có 95% công đoàn cấp trên trực tiếp đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt (chỉ tiêu là 90% trở lên); 57% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt vững mạnh (chỉ tiêu là 55%). 100% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (chỉ tiêu là 70%); 100% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với Luật (chỉ tiêu là 70%). 

Các cấp công đoàn phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ, có 20/58 trường hợp bị tai nạn lao động được bồi thường, trợ cấp cao hơn quy định, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; trao tặng 25.000 túi an sinh, trị giá 5 tỷ đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức gần 40 đoàn công tác đi thăm, động viên và hỗ trợ gần 80 cơ sở y tế, khu cách ly, khu điều trị người mắc Covid-19; vận động, hỗ trợ 5.168 trường hợp, thăm hỏi 24.215 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với số tiền trên 23,780 tỷ đồng.

Duy trì tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy", “Mái ấm Công đoàn", “Tháng Công nhân", qua đó thăm, tặng trên 120.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 61,683 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 461 căn nhà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền trên 16,970 tỷ đồng; biểu dương 290 cá nhân, 198 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất. Duy trì góp vốn xoay vòng cho 44.147 lượt đoàn viêntham gia, với số tiền 93,2 tỷ đồng. 5 năm qua, có 67 công trình, sản phẩm; trên 218 mô hình, 362 phần việc và 23.200 sáng kiến, giải pháp mới của đoàn viên, người lao động được công nhận, trị giá trên 663,970 tỷ đồng, làm lợi cho nhà nước trên 42,380 tỷ đồng.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sau: Toàn tỉnh có từ 90.000 đoàn viên trở lên; có ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia, hỗ trợ. 90% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 100% công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trên không gian mạng; 75% trở lên đoàn viên sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chế độ, chính sách người lao động...

Để thực hiện các chỉ tiêu, Đại hội xác định 2 khâu đột phá: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong các đơn vị, doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số.

Về các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút người lao động tại doanh nghiệp vào Công đoàn Việt Nam. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác nữ công; thực hiện bình đẳng giới; tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ. Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.a

Nguồn: kiengiang.dcs.vn
Số lần đọc: 1327

Tin liên quan