• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
(KGO) - Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kết quả toàn tỉnh phát triển trên 30.000 đoàn viên, đạt 214,77% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Xác định công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng tổ chức Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công đoàn các cấp tăng cường đổi mới nội dung, hình thức thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động; chủ động chăm lo, hỗ trợ người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo niềm tin cho người lao động trong cuộc sống, lao động, sản xuất…

Qua các hoạt động đã thu hút, tập hợp người lao động tình nguyện tham gia tổ chức Công đoàn; nhiều đoàn viên, người lao động xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa đáng tin cậy. 

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Teasung Rạch Giá, ngày 1-12-2020.

Đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, nhất là địa bàn trọng điểm và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận động thành lập công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Công đoàn các cấp chủ động tổ chức khảo sát doanh nghiệp, nắm nguồn người lao động; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành cùng cấp để tăng cường chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn các cấp tham mưu cấp ủy kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phối hợp các ngành liên quan tiếp cận doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phối hợp ngành liên quan kịp thời tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chính sách liên quan đến người lao động và chủ doanh nghiệp... góp phần tích cực trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Teasung Rạch Giá.

“Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phân công Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp theo dõi, hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các huyện, thành phố có nhiều doanh nghiệp như TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc, huyện Châu Thành, Kiên Lương...”,Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy cho biết.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn các cấp phát triển 30.068 đoàn viên mới, đạt 214,77% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện có là 71.596. Toàn tỉnh Kiên Giang thành lập mới 199 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó 169 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 25 người lao động trở lên, 30 công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Hiện toàn tỉnh có l.482 công đoàn cơ sở.

Giai đoạn 2023-2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, vận động thành lập công đoàn cơ sở theo phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn, nhất là chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguồn: baokiengiang.vn
Số lần đọc: 1390

Tin liên quan