• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

- Họ và tên: LÊ VIỆT KHÁI

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiên Giang

- Điện thoại: 0941758888

- Email: lvkhai@vnkgu.edu.vn                                                                                                     

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN AN

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiên Giang

- Điện thoại: 0919879099

- Email: nvan@vnkgu.edu.vn                                                                                                       

 

- Họ và tên: TRỊNH LÊ HOÀNG TUẤN

- Năm sinh: 1987

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kiên Giang

- Điện thoại: 0903883234

- Email: tlhtuan@vnkgu.edu.vn                                                                                                   

 

ĐHKG
Số lần đọc: 1445

Tin liên quan