• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ  
ĐIỆN THOẠI  
EMAIL  

 

- Họ và tên: HUỲNH AN NHÃ

- Năm sinh: 1987

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Giang Thành

- Điện thoại: 0976.636465

- Email: annha86@gmail.com                                                                                                     

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ NGOAN

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Giang Thành

- Điện thoại: 0356.005041

- Email: ptngoangiangthanh548@gmail.com                                                                               

 

- Họ và tên: LÝ THỊ XUÂN HƯƠNG

- Năm sinh: 1990

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Giang Thành

- Điện thoại: 0363.954720

- Email: hdgiangthanh@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                      

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUYÊN

- Năm sinh: 1991

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Giang Thành

- Điện thoại: 0948.887990

- Email: duyen251292@gmail.com                                                                                             

 

Huyện đoàn Giang Thành
Số lần đọc: 1395

Tin liên quan