• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                                                                                   

- Là cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và phong trào Thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của tổ chức Đoàn cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

 

ĐIỆN THOẠI 02973.
EMAIL hdkienluong@tinh3doankiengiang.org.vn

 

- Họ và tên: LÂM KIM CƯƠNG

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Kiên Lương

 

- Điện thoại: 0913.721260

 

- Email: hdkienluong@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Họ và tên: ĐẶNG TRUNG HIẾU

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Kiên Lương

 

- Điện thoại: 0834569686

 

- Email: hdkienluong@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

- Họ và tên: TẠ MÃ PHI LONG

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Kiên Lương

 

- Điện thoại: 0916.968633

 

- Email: hdkienluong@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

- Họ và tên: CHÂU BÍCH TUYỀN

 

- Năm sinh: 1989

 

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn Kiên Lương

 

- Điện thoại: 0945.773210

 

- Email: hdkienluong@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

- Họ và tên: TRẦN MỸ PHỤNG

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: UVBCH Huyện đoàn Kiên Lương

 

- Điện thoại: 09485.676277

 

- Email: hdkienluong@tinhdoankiengiang.org.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Huyện đoàn Kiên Lương
Số lần đọc: 1464

Tin liên quan