• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ                                                                                                                                           

- Huyện đoàn Kiên Hải là cơ quan tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện đoàn trong tổ chức triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đoàn, tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Ban Chấp hành Huyện đoàn Kiên Hải (khóa VIII) hiện có 20 đồng chí, hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi chung, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Cấp ủy và chính quyền địa phương. Ban Chấp hành Huyện đoàn luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hành động; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát chương trình, kế hoạch và Nghị quyết các cấp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra nhiều năm liền.                                                                                                                                                                                                                                                                       

ĐIỆN THOẠI 02973.830049
EMAIL hdkienhai@tinhdoankiengiang.org.vn    

 

- Họ và tên: LÊ KIM THÙY

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kiên Hải

 

- Điện thoại: 0949.944048

 

- Email: kimthuy100887@gmail.com                                                                                             

 

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LỀU

 

- Năm sinh: 1990

 

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Kiên Hải

 

- Điện thoại: 0939.350499   

                                                                                                   

- Email: hoangleukienhai@gmail.com                                                                                              

 

- Họ và tên: LÊ VĂN CA

 

- Năm sinh: 1987

 

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Kiên Hải

 

- Điện thoại: 0947.200330

 

- Email: leca.hdkh@gmail.com                                                                                             

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

 

- Năm sinh: 1992

 

- Chức vụ: UVBTV Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Kiên Hải

 

- Điện thoại: 0941.411451

 

- Email: nguyenthitrucphuong251292@gmail.com                                                                                             

 

Huyện đoàn Kiên Hải
Số lần đọc: 1429

Tin liên quan