• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể đối với công tác giám sát, phản biện luôn được Đảng xem đây là nhiệm vụ và yêu cầu trọng tâm cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong giai đoạn cách mạng mới. Tỉnh Đoàn tổ chức đoàn giám sát phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể năm 2016. Đồng chí Lê Trung Hồ - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng Đoàn giám sát.

Làm việc tại Thị trấn Kiên Lương.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Tỉnh đoàn Kiên gian đã phối hợp các ban ngành cấp tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh tại ba huyện Kiên Lương, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận.

Làm việc tại huyện ủy Giồng Riềng.

Tại các đơn vị đoàn giám sát đã đặt ra vấn đề thảo luân trọng tâm là việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng chuyên môn và việc thực hiện mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực. Nhìn chung các đơn vị thực hiện các chế độ cho các đối tượng hợp lý và đúng theo quy định. Tuy nhiên, việc hưởng được phụ cấp còn chậm. Bên cạnh đó, các đơn vị đề suất chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy xã cũng được hưởng phụ cấp, giảm bớt từ 2 công an ấp còn 1 để tăng cường lực lượng cho Công an xã, các chức danh không chuyên trách nâng phụ cấp lên để phần nào ổn định cuộc sống gia đình và nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn hơn.

Làm việc tại huyện Vĩnh Thuận.

Phát biểu tại các đơn vị đồng chí Lê Trung Hồ- Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang ghi nhận những đóng góp ý, những kiến nghị của các đơn vị đồng thời sẽ có ý kiến trong cuộc họp HĐND sắp tới. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí cố gắng phát huy vai trò trách nhiệm mà mình đảm nhận nhằm cống hiến và xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn.

Thông qua cuộc giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Tuấn Anh
Số lần đọc: 4050

Tin liên quan