• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Năm 2013 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành và đi vào đời sống thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT. Đồng thời xác định rõ tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

Ảnh Minh họa.

Từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW được ban hành, cùng với sự chỉ đạo của ngành BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; phối hợp cùng các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020.  

Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, toàn tỉnh phấn đấu đến 2015 có khoảng 20% lực lượng tham gia BHXH, 10% lực lượng lao động tham gia BHTN, trên 65% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020, các chỉ tiêu trên lần lượt là 40%, 25% và 80%. Xác định khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng phong phú. Phối hợp với Báo Kiên Giang và Đài PT - TH tỉnh xây dựng chuyên mục BHXH để chuyển tải những thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh mua Báo Kiên Giang có chuyên mục BHXH tuyên truyền đến Tổ Y tế ấp và Đại lý thu BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành có liên quan đối thoại trực tiếp trên sóng phát thanh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT HSSV. Phát hơn 1.000 tờ báo và tạp chí BHXH có chuyên đề BHYT học sinh, sinh viên cho hầu hết các điểm trường trong toàn tỉnh để tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm HSSV khi tham gia BHYT. In 400.000 tờ gấp nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT phát cho từng hộ gia đình trên toàn tỉnh… BHXH tỉnh còn gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ, qua đó, phát động nhiều cuộc thi đua năm, thi đua chuyên đề, thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW… để đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thu, phát triển đối tượng và giao kế hoạch thu cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Điều đó giúp BHXH tỉnh chủ động trong việc lập ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu của ngành giao. Để công tác thu đi vào nề nếp, đảm bảo viên chức thu làm việc với tính chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao, BHXH tỉnh đã tổ chức các buổi tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghiệp vụ cho viên chức chuyên trách thu. Hàng tháng tổ chức giao ban cấp tỉnh để nắm số đã thực hiện được, hiểu rõ những khó khăn trước mắt và lâu dài, từ đó có những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp hiệu quả liên quan trực tiếp đến công tác thu: Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; định kỳ lập danh sách những đơn vị nợ đọng kéo dài gửi Đảng ủy, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp xử lý…  

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả khả quan, số người tham gia ước đạt 913.343 người, đạt 53% dân số toàn tỉnh, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,3%, do sự chỉ đạo quyết liệt của toàn Ngành, của cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị… Tuy nhiên, số đối tượng tham gia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, vì một số nguyên nhân khách quan như: Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, một số doanh nghiệp giải thể; đối tượng hộ gia đình và học sinh vùng huyện đảo, xã đảo tham gia BHYT còn thấp (Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải) do chờ hướng dẫn về BHYT biển đảo; học sinh là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng tại vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn học sinh không tham gia BHYT còn nhiều; đối tượng là lao động trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản không tham gia BHYT... Từ đó, đặt ra trách nhiệm cho CCVC toàn ngành trong thời gian tới rất nặng nề, quyết tâm phấn đấu phát triển đối tượng tại tỉnh đạt chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước giao.

Số nợ BHXH, BHYT còn nhiều, hết năm 2013, số nợ toàn tỉnh là 36,4 tỷ đồng, do một số đơn vị cố tình dây dưa, không nộp tiền BHXH, BHYT; nhiều doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, không có khả năng thanh toán nợ cho cơ quan BHXH. Việc nợ tiền BHXH, BHYT trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo đảm an sinh xã hội. Người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ BHXH ngắn hạn, không được nhận trợ cấp kịp thời khi bị rủi ro như ốm đau, thai sản... Ngoài ra, do đơn vị nợ tiền, nên người lao động khi nghỉ việc không thể làm thủ tục xác nhận thời gian tham gia và mức đóng vào sổ BHXH (chốt sổ). Do đó, khi người lao động mất việc tạm thời, nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác đều không được bảo đảm về chế độ bảo hiểm, quyền lợi của người lao động bị vi phạm nghiêm trọng.

Song song đó, BHXH tỉnh luôn chú trọng đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Nhiều vướng mắc trong công tác cấp sổ, thẻ được khắc phục, tạo thuận lợi cho đơn vị và người lao động khi di chuyển nơi làm việc và trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT.  

Toàn ngành luôn xác định việc chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp BHXH là nhằm ổn định đời sống cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nên đã chỉ đạo kịp thời công tác chi trả các chế độ BHXH. BHXH tỉnh đề cao công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia, số người hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là trên 23.000 lượt người, số lượt KCB BHYT là 2.622.000 lượt. Tổng số chi BHXH, BHYT ước 1.010 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ngành về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Đến nay, công tác chi trả qua hệ thống Bưu điện đi vào nề nếp, ổn định; thời gian chi trả được đảm bảo thực hiện từ ngày 03 đến ngày 10 hàng tháng. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phối hợp tốt với Ngân hàng để chi trả lương hưu qua hệ thống ATM nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia.  

Bước sang năm 2014, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp tốt với các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT. Ngoài ra, còn đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ; phát huy hiệu quả xây dựng hình ảnh đẹp về ngành BHXH củng cố niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó giúp các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ được vai trò của BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về lộ trình BHYT toàn dân.

  • Mai Hiên - BHXH tỉnh KG
Số lần đọc: 2310

Tin liên quan