• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành công văn yêu cầu các huyện, thị, thành Đoàn trong tỉnh phải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tuyên truyền, đến các cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên không được sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, các học sinh, sinh viên phải ký vào bản cam kết và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua, hạnh kiểm trong năm học 2008-2009.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa ban hành công văn yêu cầu các huyện, thị, thành Đoàn trong tỉnh phải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tuyên truyền, đến các cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên không được sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, các học sinh, sinh viên phải ký vào bản cam kết và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua, hạnh kiểm trong năm học 2008-2009.

Số lần đọc: 43816

Tin liên quan