• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
1.000 câu đố tổng hợp ( 20.04.2011)
Đây là tập hợp gần 1.000 câu hỏi - đáp thú vị về văn hóa, lịch sử, xã hội. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
( 20.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về tên các ngọn núi. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
( 15.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về tên các ngọn núi. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui về tên của những con sông ( 13.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về tên các con sông ở Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với các loại hoa ( 09.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về các loại hoa. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Đồng gì? ( 09.04.2011)
Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Chữ gì? ( 09.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về các loại chữ. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui về loài Cá ( 08.04.2011)
  Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài cá. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Câu hỏi vui về Cà ( 07.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về các loại cà. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để làm phong phú hơn, sinh động hơn trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Đố vui về bánh ( 07.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về các loại bánh trong văn hóa ẩm thực. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con trâu ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài trâu- một trong số 12 con giáp của văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con khỉ ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài khỉ - một trong số 12 con giáp của văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con heo ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài  heo- một trong số 12 con giáp của văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con gà ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài gà - một trong số 12 con giáp của văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con cọp ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài cọp - một trong số 12 con giáp của văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con chuột ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài chuột - một trong số 12 con giáp trong văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con mèo ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài mèo - một trong những con vật được nhiều người yêu thích trong số 12 con giáp. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.
Vui với con chó ( 06.04.2011)
Đây là tập hợp những câu hỏi - đáp thú vị về loài chó - một trong những con vật được nhiều người yêu thích trong số 12 con giáp. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa kỹ năng trường Đoàn Lý Tự Trọng đã dành thời gian nghiên cứu, sưu tầm những câu hỏi vui này để phục vụ trong các buổi sinh hoạt đoàn - hội - đội.