• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên tỉnh Kiên Giang với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, để giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân vay vốn ưu đãi khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển kinh tế tại địa phương.

Quanh cảnh buổi làm việc

Tổ kiểm tra số 01 vừa tiến hành kiểm tra công tác quản lý vốn vay tại huyện đoàn Gò Quao, đoàn do đồng chí Lại Chí Nguyện – Trưởng Ban Phong trào tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, các đồng chí thành viên trong tổ kiểm tra; về cấp huyện có đồng chí Trần Thế Hiển – Bí thư huyện đoàn Gò Quao, cùng các bí thư, phó bí thư các xã đoàn cùng tham dự.

Theo chương trình làm việc Tổ kiểm tra số 01 tiến hành kiểm tra tại xã Vĩnh Phước A, qua đó đoàn đã kiểm tra về mục đích sử dụng vốn vay của hộ 05 hộ dân; kiểm tra tình hình hoạt động, lưu giữ hồ sơ của các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; Nghe Đoàn thanh niên xã báo cáo công tác quản lý vốn vay 09 tháng đầu năm 2022. Kết quả: Đoàn thanh niên xã Vĩnh Phước A có 04 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dự nợ là 4.095.300.000 đồng, có 175 thành viên, trong đó nợ quá hạn là 66.500.000 đồng, chiếm 1.62%, lãi tồn là 56.000.000 đồng, số tiền gửi tiết kiệm là 117.000.000 đồng. Công tác ghi chép lưu giữ hồ sơ sổ sách của các tổ và xã đoàn thực hiện tốt theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, công tác họp giao ban đảm bảm theo quy định, thường xuyên kiểm tra các tổ viên cũng như đôn đốc nhắc nhở đóng lãi suất và gửi tiết kiệm tốt. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên xã còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền các chủ trưởng, chính sách của Đảng và nhà nước về các chính sách liên quan đến vốn vay còn chưa kịp thời, công tác chỉ đạo quản lý đôn đốc thu hồi nợ còn chậm.

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Ban chấp hành huyện đoàn Gò Quao. Theo báo cáo của Huyện đoàn Gò Quao về kết quả hoạt động ủy thác 09 tháng đầu năm 2022, huyện có 54 Tổ tiết kiệm & vay vốn. Tổng số dự nợ của huyện được giao là 61.133.732.247 đồng, với 2.490 thành viên; nợ quá hạn là 2.119.615.737, chiếm tỷ lệ 3,47%, có 19 tổ tốt, 13 tổ khá, 19 tổ trung bình và 03 tổ yếu. Nguyên nhân là do một số tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chưa làm tốt công tác vận động, đôn đốc nhắc nhở thu hồi nợ theo quy định, công tác vận động gửi tiền tiết kiệm còn thấp, việc hướng dẫn giúp đỡ, giám sát lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất, kinh doanh chưa nhiều. Bên cạnh đó một số hộ vay bỏ địa phương đi làm ăn xa không liên hệ được, từ đó dẫn đến nợ quá hạn của huyện còn khá cao.

Đoàn kiểm tra số 01 đề nghị Ban chấp hành huyện đoàn Gò Quao trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, đường lối chủ chương của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho nhân dân nắm, nhất là các chính sách của Nghị quyết số 11 của Chính phủ liên quan đến phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; tặng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, họp định kỳ, bình xét cho vay công khai, dân chủ; thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tổ chức tập huấn và giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ hoạt động quản lý vốn vay cho các tổ trưởng và Đoàn thanh niên xã.

 

Thạch Thừa
Số lần đọc: 131

Tin liên quan