• 1
  • 3
Tỉnh đoàn Kiên Giang - Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ban Biên tập xin giới thiệu infographic khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, mời các bạn đoàn viên thanh niên cùng tham khảo

Nguồn: Trung ương Đoàn
Số lần đọc: 180

Tin liên quan