• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh thiếu niên về tác hại của ma tuý và công tác phòng chống ma tuý được hầu hết các địa phương thực hiện tốt.

Ảnh minh họa

Theo Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên”, trong quá trình phối hợp, lực lượng Công an các cấp đã thường xuyên phổ biến, thông báo tình hình về tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn cho các tổ chức đoàn, đội để nâng cao cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên, cung cấp tài liệu, thông tin, cử cán bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề và tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý cho thanh thiếu niên do Đoàn thanh niên tổ chức. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, triển khai các hoạt động, xây dựng các mô hình, điểm sáng tham gia phòng, chống ma tuý tại địa phương.

Cùng với các hoạt động của lực lượng Công an, tổ chức Đoàn các cấp cũng đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên có lối sống lành mạnh, trong sáng, tiết kiệm; có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp. Chủ động phối hợp với Công an các cấp tăng cường giáo dục pháp luật cho tuổi trẻ; đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma tuý vào sinh hoạt đoàn để tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu niên về tác hại của ma tuý và kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma tuý giúp họ chủ động phòng ngừa, đấu tranh.

Bên cạnh đó, phát động nhiều cuộc thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, các cuộc thi tìm hiểu, thi văn nghệ…trong thanh thiếu nhi, nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma tuý và công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý. Phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm phòng, chống ma tuý trong thanh niên cả nước hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý, Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và hướng dẫn hoạt động có hiệu quả các mô hình tuyên truyền và trực tiếp phòng, chống ma tuý cho tổ chức Đoàn thanh niên. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực tuyên truyền, vận động thuyết phục cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn, Hội và Đội; phát triển rộng rãi mạng lưới cộng tác viên trong hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý.

Hệ thống báo chí của Đoàn, Hội, Đội và lực lượng CAND đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của thanh thiếu niên tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các mô hình hoạt động có hiệu quả.

Việc thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma tuý” trong thanh thiếu niên (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma tuý) tiếp tục được nhiều địa phương tổ chức triển khai sâu rộng, tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên tự ý thức không tham gia các hoạt động liên quan đến sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma tuý; dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Các tổ chức đoàn ở cộng đồng dân cư, các trường học, cơ quan, xí nghiệp….đã chủ động phối hợp với Công an các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường hoạt động và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và các điểm hoạt động tệ nạn ma tuý thông qua mô hình “Hòm thư tố giác”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, “Tuổi trẻ với pháp luật”… vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý, cung cấp thông tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, tạo ra lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh  Tổ quốc tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Công tác phối hợp cảm hoá, giúp dục, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng trong năm 2016 đã được các địa phương tập trung chỉ đạo và có những hình thức và cách làm mới, quyết liệt và sáng tạo hơn. Với việc triển khai sâu rộng Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, các tổ chức đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các lực lượng chức năng trên địa bàn dân cư điều tra nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý trên địa bàn, hoàn cảnh từng con người, qua đó tiếp cận, tư vấn, cảm hoá, giáo dục các đối tượng, vận động người nghiện đi cai nghiện. Có biện pháp phối hợp quản lý, giám sát giúp đỡ, hướng dẫn thanh thiếu niên có quá khứ mắc tệ nạn ma tuý, hoàn lương phát triển kinh tế, hoà nhập cộng đồng; xây dựng đề án Đoàn, Hội tham gia giúp đỡ, cảm hoá thanh thiếu niên nghiện ma tuý cai nghiện, hoà nhập cộng đồng, trong đó tập trung giúp đỡ, hướng dẫn lập dự án phát triển kinh tế gia đình, dạy nghề, giới thiệu việc làm. Đến nay, nhiều thanh niên sau cai được tổ chức Đoàn giúp đỡ tiến bộ đã thành lập các cơ sở sản xuất hoặc mở một số loại hình dịch vụ để thu hút các thanh niên sau cai khác sớm có việc làm và nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng.

Trong năm 2016, các đơn vị địa phương đã tích cực trong công tác tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 03, trong đó đáng chú ý là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của ma tuý và công tác phối hợp cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tại hoà nhập cộng đồng cũng đã có những chuyển biến rõ nét hơn.

Lãnh đạo Công an và Đoàn thanh niên các cấp đã quan tâm đến việc triển khai Nghị quyết liên tịch 03 ở địa phương, trong đó đẩy mạnh việc nâng cao vai trò trách nhiệm của mô hình thực hiện Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” đã và đang được triển khai thực hiện rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Công an các cấp đạt hiệu quả cao, kết quả giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ đấu tranh triệt xoá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm về ma tuý, không để tội phạm ma tuý hoạt động lộng hành, góp phần kiếm chế tội phạm và người nghiện ma tuý các địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch còn có những tồn tại hạn chế nhất định như: Công tác tuyên truyền còn có những hạn chế, chưa phát huy thế mạnh của các cơ quan thông tin đại chúng, công tác vận động cá biệt còn yếu, đối tượng tuyên truyền chưa được sâu sát, phù hợp. Nội dung tuyên truyền chưa thực sự phong phú, hấn dẫn còn mang nặng tính hình thức.

Sự phối hợp của lực lượng công an và đoàn thanh niên các cấp chưa thường xuyên, việc thay đổi về nhân sự trong Ban chỉ đạo cho chuyển công tác khác đã ảnh hưởng đến việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung mà nghị quyết đã đề ra. Một số địa phương chưa bố trí được bộ phận thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo nhất là công tác tham mưu, hướng dẫn và báo cáo.

Trong năm 2017, lực lượng Công an và Đoàn thanh niên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình phạm tội và tệ nạn ma tuý trong thanh thiếu niên; kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình đã và đang triển khai tại cơ sở, tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho các mô hình đội thanh niên xung kích an ninh, Câu lạc bộ phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả phù hợp với đặc thù các địa phương, đơn vị…

Theo tiengchuong.vn/ĐX
Số lần đọc: 1739

Tin liên quan