• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong của đoàn viên thanh niên trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Ngày 04/01/2017, Ban Thường vụ Đoàn trường cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đến trên 150 đoàn viên là cán bộ đoàn, ban cán sự các lớp. Sau khi nghe triển khai, mỗi sinh viên đều đăng ký những việc làm cụ thể để làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác.

Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên thanh niên.

Nguyễn Văn Sơn

Lâm Thạnh/TA
Số lần đọc: 1303

Tin liên quan