• 1
  • 3
Diễn đàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP HCM tỉnh Kiên Giang
Các đơn vị tài trợ website
Liên kết website
Chiều 23-12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở nội vụ tổ chức tập huấn kiến thức về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016–2020; gần 100 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh của đoàn, đảng viên của toàn đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

Các đại biểu dự buổi tập huấn kiến thức về cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016-2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quy chế, quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính là nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho nhân dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân.

Trong quá trình hội nhập của nước ta hiện nay, vai trò của cải cách thủ tục hành chính ngày càng được khẳng định, những yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập sẽ tiếp tục đặt ra cho cải cách thủ tục hành chính những thách thức mới. Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vượt qua những thách thức, cải cách hành chính sẽ góp phần tích cực để đất nước phát triển và hội nhập thành công.

Quang Minh/ĐX
Số lần đọc: 3085

Tin liên quan